მოგამზადეთ აბიტურიენტებს მათემატიკაში, უნარებში (I-II ნაწილებში)

მოგამზადეთ აბიტურიენტებს მათემატიკაში, უნარებში (I-II ნაწილებში);

 მოსწავლეებს - მათემატიკაში;  ჩემთან ბინაზე ან SKYPE -ით:

GMAT ; ISET Entrance Exam; Sat ; SAT College Admission Exam ; SAT II , SSAT ; GRE ; ACT;

აგრეთვე: სტუდენტებს ; მასწავლებლებს .

1). მათემატიკაში X -XIკლასელებს(ერთწლიანი ან ორწლიანი მომზადება).

2). აბიტურიენტებს- მათემატიკაში/ზოგად უნარებში (I-II ნაწილებში);

 3). სტუდენტებს - უმაღლესი მათემატიკა; მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისათვის; კალკულუსი - I - II- III და სხვა;

4). საგრანტო-სამაგისტრო ზოგად უნარებსა და მათემატიკაში;

5). პედაგოგებს - სასერთიფიკაციოდ და მათემატიკის სწავლების მაღალი დონის დასაუფლებლად.

მომზადება შესაძლებელია აგრეთვე SKYPE-ის საშუალებით  ნებისმიერი დონის მათემატიკაში.. მოგამზადებთ სხვადასხვა ქვეყნებში მცხოვრებ ყველა ქართულენოვან ან ინგლისურენოვან  მსურველს! სათანადო წიგნების ელექტრონულ ვერსიებსა და დამხმარე სახელმძღვანელო მასალებს (ტესტები, საკონტროლო წერები, საცდელი გამოცდები) მოგაწვდით. მეცადინეობის ხარისხის ასამაღლებლად ვიყენებ: ვიდეოკამერას; სკანერს; პრინტერს; ქსეროქსს.

ვარ უნივერსიტეტის მომქმედი პროფესორი -პროფესიონალი მათემატიკოსი. 

ფიზიკა-მათემატიკის  მეცნიერებათა  აკად.  დოქტორი პროფესორი  შოთა ხმალაძე

ტელ  260-2200;  555 600-006;  ელ-ფოსტაshotak@live.com; Skype: shota.khma